ANWB Verleden van Nederland

Deze ANWB-reisgids vormt samen met  acht televisiedocumentaires (NPS/VPRO) en een boek van onder andere Geert Mak
het hart van een multimediale reis door de geschiedenis van Nederland. De acht hoofdstukken volgen de documentaires. Ze geven een kenschets van de betreffende periode en talloze doe-tips en routes langs historische locaties. Pim verzorgde de beeldredactie, Marja schreef de algemene inleiding en de hoofdstukinleidingen.

Toeristische Atlas Nederland / Gids 50 Dagtrips

Een prachtige uitgave van de ANWB met meer dan 3000 attracties geïnventariseerd en letterlijk in kaart gebracht. Onze taak was het schrijven en mede-coördineren van de daarbij behorende gids ’50 Dagtrips’ en het verzorgen van een deel van de tekstredactie en datacontrole van de Atlas.